KRUCJATA ANIELSKA - Duchowa Armia Chrystusa

Idź do spisu treści

Menu główne

KRUCJATA ANIELSKA

DUCHOWA ARMIA
 


KRUCJATA ANIELSKA


 
 
 
 
 


SŁOWO WPROWADZENIA


Moi drodzy rodacy zachęcam was do włączenia się do nowych dzieł modlitewnych o nazwie KRUCJATA ANIELSKA i na kolejnej zakładce KRUCJATA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH. Podobnie jak przy  KRUCJACIE NIEBIESKIEJ, angażujemy kolejne siły do walki o ratowanie Ojczyzny i Kościoła Świętego. Nie burzymy dotychczas istniejących dzieł modlitewnych, ale dodajemy nowe, współistniejące z innymi. Modlimy się do aniołów, świętych i błogosławionych w Niebie, aby nam pomogli w tej walce dobra ze złem. Kolejne Krucjaty Modlitewne, które zaproponował Pan Andrzej są podyktowane tym, aby utworzyć jak najszerszy front obronny, zaporę nie do przebicia dla złych duchów. KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ rozwija się bardzo słabo, poniżej naszych oczekiwań i stąd pomysł aby wzmocnić ją kolejnymi dziełami. Wraz z Panem Andrzejem zachęcam do modlitwy. Chcemy zaangażować z pomocą Bożą zastępy aniołów, świętych i błogosławionych  ("Duchowe Wojsko Niebieskie")
do walki z siłami ciemności. Wierzę w to, że Polska stanie się kiedyś "Duchową Stolicą Świata", ostoją wiary, nadziei i miłości, do której będą przyjeżdżać wszystkie narody, aby umacniać swoją wiarę. By do tego doszło potrzeba naszej przemiany i zwrócenia się w stronę Pana Jezusa. Potrzeba naszej odnowy każdego dnia i codziennej bitwy (duchowej walki), aby ratować własną duszę oraz dusze innych oraz przemieniać ten świat. Zachęcam do tej duchowej walki ku ratunkowi naszej Ojczyzny, Kościoła Świętego i całego świata. Zapraszam do włączenia się w szeregi niewidzialnego "Duchowego Wojska Niebieskiego". Z Panem Bogiem wygramy tą duchową wojnę!

Warto przeczytać opracowanie Pana Andrzeja Leszczyńskiego dotyczące KRUCJAT MODLITEWNYCH! - pobierz


 
 

Data rozpoczęcia: 12.10.2012 r.
Czas trwania KRUCJATY ANIELSKIEJ: do odwołania.
Aby dołączyć wystarczy wypełnić formularz, który jest umieszczony za modlitwą i intencjami na tej stronie.

Wraz z Panem Andrzejem zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy
Ofiarujmy tą modlitwę wraz z aniołami przez Niepokalane Serce Maryi w łączności z nieskończoną Ofiarą Chrystusa
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
 

Do pobrania modlitwy trzech krucjat: Niebieskiej, Anielskiej, Świętych i Błogosławionych Polskich
oraz Nowenna Pompejańska

Do pobrania modlitwy
Krucjaty Anielskiej


Format:


PDF


DOC


PDF


DOC

 
 
MODLITWY

KRUCJATA  ANIELSKA


A. MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(modlitwa ułożona przez Papieża św. Leona XIII o mocy egzorcyzmu)


Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

B. LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW

Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami
Chryste, usłysz nas, Chryste  wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów,   zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, Władco Aniołów,  zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, życie Aniołów,    zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów,   zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami
Święci Serafini, Aniołowie miłości, módlcie się za nami
Święci Cherubini, Aniołowie słowa, módlcie się za nami
Święci Aniołowie z chóru Tronów, módlcie się za nami
Święci Aniołowie życia, módlcie się za nami
Święci Aniołowie wielbiący Boga, módlcie się za nami
Święci Aniołowie z chóru Panowania, módlcie się za nami
Święci Aniołowie z chóru Potęg, módlcie się za nami
Święci Aniołowie z chóru Książąt, módlcie się za nami
Święci Aniołowie z chóru Mocy, módlcie się za nami

Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Zwycięzco Lucyfera, módl się za nami
Aniele wiary i pokory, módl się za nami
Stróżu Sakramentu chorych, módl się za nami
Patronie umierających, módl się za nami
Wodzu Niebieskich Zastępów, módl się za nami
Ratunku dusz zagubionych, módl się za nami

Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami
Aniele Zwiastowania, módl się za nami
Wierny wysłanniku Boży, módl się za nami
Aniele nadziei i pokoju, módl się za nami
Opiekunie sług i służebnic Bożych, módl się za nami
Stróżu chrztu świętego, módl się za nami
Patronie Kapłanów, módl się za nami

Święty Rafale Archaniele, módl się za nami
Aniele miłości Bożej, módl się za nami
Zwycięzco złego ducha, módl się za nami
Wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami
Aniele cierpienia i uzdrowienia, módl się za nami
Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów, módl się za nami

Wielcy Święci Archaniołowie, módlcie się za nami
Aniołowie pełniący służbę przez Tronem Bożym, módlcie się za nami
Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi, módlcie się za nami

Święci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami
Pomocnicy w naszych potrzebach, módlcie się za nami
Światła w naszych potrzebach, módlcie się za nami
Oparcia nasze w każdym niebezpieczeństwie, módlcie się za nami
Upominający nas przez głos sumienia, módlcie się za nami
Orędownicy nasi przed Bożym Tronem, módlcie się za nami
Tarcze broniące nas przed złymi duchami, módlcie się za nami
Nasi stali towarzysze, módlcie się za nami
Nasi pewni przewodnicy, módlcie się za nami
Nasi wierni przyjaciele, módlcie się za nami
Nasi roztropni doradcy, módlcie się za nami
Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa, módlcie się za nami
Pocieszyciele w opuszczeniu, módlcie się za nami
Odbicia pokory i radości, módlcie się za nami
Aniołowie naszych rodzin, módlcie się za nami
Aniołowie naszych Kapłanów i duszpasterzy, módlcie się za nami
Aniołowie naszych dzieci, módlcie się za nami
Aniołowie naszej Ojczyzny, módlcie się za nami
Aniołowie Kościoła świętego, módlcie się za nami
Wszyscy Święci Aniołowie módlcie się za nami
Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci,
W Niebie wam za to podziękujemy!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
V. Bóg rozkazał Swoim Aniołom,
R. Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże udziel nam pomocy Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi uwolnieni od wszelakiego nieszczęścia, mogli Ci służyć w pokoju. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wodzu Niebieskich Zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na Ostatecznym Sądzie Bożym.

Święty Gabrielu Archaniele! Aniele Zwiastowania, wierny posłańcu Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli, słuchali i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących.

Święty Rafale Archaniele! Strzało miłości i lekarzu miłości Bożej, prosimy Cię, zrań nasze serca gorącą miłością i nie dozwól tej ranie zagoić się nigdy, abyśmy pozostali zawsze na drodze miłości i przez tę miłość wszystko zwyciężali.

Pomagajcie nam przed Bogiem wy, nasi wielcy Święci Bracia! Brońcie nas przed nami samymi, przed naszą słabością i oziębłością, przed naszym egoizmem i naszą chciwością, przed zazdrością i niewiarą, przed pragnieniem sytości, dobrobytu i uznania! Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych. Włóżcie w nasze serca cierń niepokoju za Bogiem, abyśmy nie ustali w szukaniu Boga, tęsknocie za Nim, w żalu i miłości.


Szukajcie Krwi naszego Pana w nas, która dla nas wypłynęła. Szukajcie łez naszej Królowej w nas, które dla nas wylała. Szukajcie w nas biednego, zamazanego zniszczonego Obrazu Bożego, który niegdyś Miłość Boża wycisnęła w naszych sercach. Pomóżcie nam Boga poznać i uwielbiać Go, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas skrycie osaczają i trapią. Pomóżcie nam, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy się spotkali z wielką radością w Niebie. Amen.


Za: http://katecheta.narod.ru/litania_sa.htm
http://skarbiecmilosci.pl/litanie/42-litania-do-swietych-aniolow

C. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tych łask, o które Cię gorąco prosimy…*/.  Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w Twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen
*/
W tym miejscu modlitwy możemy skierować do Anioła Polski nasze prośby i intencje
Wg naszej propozycji intencje przedstawiamy po odmówieniu wszystkich 3 modlitw do Aniołów.

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/
za: http://aniolpolski.isgreat.org/modlitwyaspmenuitem
 
 
INTENCJE

Nasze intencje do Pana Boga za pośrednictwem Aniołów:

Prosimy Was, Święci Aniołowie Boży, wstawiajcie się przed Panem Bogiem za Polską, strzeżcie i brońcie Jej oraz Kościoła od wszelkich niebezpieczeństw i przed tymi, którzy chcą duchowo i fizycznie wyniszczyć naród polski i spowodować upadek Polski i Kościoła, będących własnością Jezusa Chrystusa, Pana naszego i waszego. AMEN


Szczególnie prosimy:


  • o uwolnienie, usunięcie i przecięcie wszelkiego rodzaju klątw i przekleństw, w tym przekleństw pokoleniowych, rzuconych przez złych ludzi lub wynikłych z naszego grzesznego postępowania, które dotknęły nas, wiosek, miast i ziem polskich, o Boże Błogosławieństwo dla nas i dla nich oraz o zlikwidowanie skutków tych przekleństw,


  • o oczyszczenie i uwolnienie naszych miast, wiosek i ziem z praktyk okultyzmu, wróżbiarstwa, spirytyzmu, nałogów, dokonywanych zbrodni, w tym aborcji oraz o odnowę naszych ziem,


  • o nawrócenie, przemianę serc i sumień dla opętanych, zwiedzionych przez złe duchy rządzących, polityków, pracowników mediów, sądownictwa, prokuratury, nieuczciwych pracodawców, producentów żywności, leków, szczepionek i wszelkich dóbr, pseudouczonych, dokonujących diabelskich eksperymentów na zgubę ludzkości oraz wszystkich niegodziwych ludzi, nie przestrzegających Bożych Przykazań,


  • o oczyszczenie z wszelkiego rodzaju skażeń, zatruć i zanieczyszczeń polskich ziem, wód, lasów i polskiego nieba,


  • o dezaktywację, zobojętnienie i unieszkodliwienie zapasów wszelkiego rodzaju broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej oraz broni typu HAARP, chemtraili, których celem jest zmniejszenie populacji ludzkiej na ziemi,


  • o przepędzenie upadłych aniołów z opętanych miast, wiosek i ziem polskich, o ich odnowę, oczyszczenie i usunięcie skutków opętań,


  • o wyjednanie przed Tronem Pana Boga Łaski mądrości i wiary dla Polaków, szczególnie rządzących i konsekrowanych, aby starali się ze wszystkich sił i modlili, aby Krucjata Różańcowa objęła jak największą liczbę Polaków, aby cały Naród Polski dowiedział się o prawidłowo przeprowadzonej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Świebodzinie w dniu 31.10.2020 roku oraz uznał Pana Jezusa Chrystusa Królem Polski, oraz aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. AMEN. 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOŁĄCZENIA DO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ
Dołączam do KRUCJATY ANIELSKIEJ i będę odmawiał/a MODLITWĘ DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, LITANIĘ DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW, MODLITWĘ DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI w wyżej wymienionych intencjach.
 
 

LICZBA OSÓB MODLĄCYCH SIĘ W KRUCJACIE ANIELSKIEJ


52

OSTATNIO DOŁĄCZYLI DO NAS

Anna S. z Par. Świętej Marii Magdaleny (16.03.2019)
Elżbieta Ch. z Par. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bielicach (02.10.2018)
Kazimierz K. z Par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie - Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej (02.10.2018)
Jerzy M. z Par. św. Marcina - Bawaria, Niemcy (10.09.2018)
Zofia T. z Par.
Św. Stanisława i Aniołów Stróżów w Z. (26.06.2018)
Daria Ch. z Par. w Krośniewicach (13.06.2018)
Mariusz G. z Par. św. A. Boboli w Łomży (06.02.2018)
Maria K. z Par. Maksymiliana Maria Kolbego w Kielcach (28.09.2017)
Grzegorz W. z Par.
Zmartwywstania Pańskiego w Wałbrzychu (22.07.2017)
Agnieszka Ł. z Par. Świętej Trójcy w Rypinie (22.04.2017)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego