KRUCJATA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH - Duchowa Armia Chrystusa

Idź do spisu treści

Menu główne

KRUCJATA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH

DUCHOWA ARMIA


KRUCJATA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH 


SŁOWO WPROWADZENIA


Moi drodzy rodacy zachęcam was do włączenia się do nowych dzieł modlitewnych o nazwie KRUCJATA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH i na kolejnej zakładce KRUCJATA ANIELSKA. Podobnie jak przy  KRUCJACIE NIEBIESKIEJ, angażujemy kolejne siły do walki o ratowanie Ojczyzny i Kościoła Świętego. Nie burzymy dotychczas istniejących dzieł modlitewnych, ale dodajemy nowe, współistniejące z innymi. Modlimy się do aniołów, świętych i błogosławionych w Niebie, aby nam pomogli w tej walce dobra ze złem. Kolejne Krucjaty Modlitewne, które zaproponował Pan Andrzej są podyktowane tym, aby utworzyć jak najszerszy front obronny, zaporę nie do przebicia dla złych duchów. KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ rozwija się bardzo słabo, poniżej naszych oczekiwań i stąd pomysł aby wzmocnić ją kolejnymi dziełami. Wraz z Panem Andrzejem zachęcam do modlitwy. Chcemy zaangażować z pomocą Bożą zastępy aniołów, świętych i błogosławionych  ("Duchowe Wojsko Niebieskie")
do walki z siłami ciemności. Wierzę w to, że Polska stanie się kiedyś "Duchową Stolicą Świata", ostoją wiary, nadziei i miłości do której będą przyjeżdżać wszystkie narody, aby umacniać swoją wiarę. By do tego doszło potrzeba naszej przemiany i zwrócenia się w stronę Pana Jezusa. Potrzeba naszej odnowy każdego dnia i codziennej bitwy (duchowej walki), aby ratować własną duszę oraz dusze innych oraz przemieniać ten świat. Zachęcam do tej duchowej walki ku ratunkowi naszej Ojczyzny, Kościoła Świętego i całego świata. Zapraszam do włączenia się w szeregi niewidzialnego "Duchowego Wojska Niebieskiego". Z Panem Bogiem wygramy tą duchową wojnę!

Warto przeczytać opracowanie Pana Andrzeja Leszczyńskiego dotyczące KRUCJAT MODLITEWNYCH! - pobierz 
 

Data rozpoczęcia: 12.10.2012 r.
Czas trwania KRUCJATY ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH: do odwołania.
Aby dołączyć wystarczy wypełnić formularz, który jest umieszczony za modlitwą i intencjami na tej stronie.

Wraz z Panem Andrzejem zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy
Ofiarujmy tą modlitwę wraz ze świętymi przez Niepokalane Serce Maryi w łączności z nieskończoną Ofiarą Chrystusa
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu w niżej wymienionych intencjach


 
 

Do pobrania modlitwy trzech krucjat: Niebieskiej, Anielskiej, Świętych i Błogosławionych Polskich
oraz Nowenna Pompejańska

Do pobrania modlitwa
Krucjaty Świętych i Błogosławionych Polskich


Format:


PDF


DOC


PDF


DOC

 
 
LITANIA NARODU POLSKIEGO


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, Główny Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Główny Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Adamie Chmielowski, Opiekunie ubogich, módl się za nami
Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święta Edyto Stein, Karmelitanko, Męczennico z Oświęcimia, módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za namiś
Święty Janie Pawle II, Papieżu Polaku, módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Józefie Bilczewski, Założycielu Józefitek, módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, Założycielu Sercanek, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święci Pustelnicy Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, Odnowicielu Karmelu w Polsce, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Święta Urszulo Ledóchowska, Założycielko szarych urszulanek, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Zygmuncie Gorazdowski, Lwowski ojcze ubogich, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Błogosławiona Angelo Truszkowska, Założycielko Felicjanek, módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawa, Patronko ubogich, módl się za nami
Błogosławiony Auguście Czartoryski, Kapłanie wierny w cierpieniu, módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, Współzałożycielko Albertynek, módl się za nami
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, Założycielko Zgr. Sióstr Misj. Św. Rodziny, módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, Założycielu Michalitów i Michalitek, módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami
Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, Założycielko Zmartwychwstanek, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, Patronko Prus i Pomorza, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, Zał. Zgrom. Służeb. NMP Bogurodzicy…, módl się za nami
Błogosławiony Honoracie Koźmiński, Założycielu licznych zgromadzeń zakonnych, módl się za nami
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, Założycielu Loretanek, módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami
Błogosławiony Janie Balicki, Wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, Opiekunie trędowatych, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, Odnowicielu Zakonu Marianów, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Męczenniku, Kapelanie Solidarności, módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, Krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, Dziewico i Męczennico, módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, Zał. Zgrom. Sióstr Benedyktynek od Miłości, módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, Zał. Instytutu Sióstr Dobrego Pasterza, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska, Założycielko Nazaretanek, módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, Założycielko Elżbietanek, módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, Współzałożycielko Niepokalanek, módl się za nami
Błogosławiona Mario Mardosewicz i 10 towarzyszek Nazaretanek z Nowogródka, módlcie się za nami
Błogosławiona Mario Marto Wiecka, ze Zgr.S. Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo, módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Błogosławiony Michale Kozalu, Męczenniku z Dachau, módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, Spowiedniku i Opiekunie św. Faustyny, módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, Opiekunie chorych, módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, Założycielko Katarzynek, módl się za nami
Błogosławiony Sadoku i 48 jego towarzyszy, męczenników z Sandomierza, módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, ze Zgromadzenia Serafitek, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, Duszpasterzu krakowski, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, Założycielu Zgrom. Kapłanów Marianów, módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, Męczenniku z Dachau, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami męczennikami, módlcie się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie Findyszu, Męczenniku komunizmu, módl się za nami.
Błogosławiony Zygmuncie Feliński, Założ. Zgrom. S. Franciszkanek Rodziny Maryi, módl się za nami.
Błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45, módlcie się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
Brzęk kajdan naszych, usłysz, o Panie.
Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo, daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Hallera, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. AMEN.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. AMEN.

Pierwsza publikacja 1915 r. Uzupełniana w 1981 i 2001 r.
http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x22781/swieci-i-blogoslawieni-polscy/?page=2


 
 
INTENCJE


Nasze dalsze intencje do Pana Boga za pośrednictwem Świętych i Błogosławionych Polskich:
Oprócz zestawu pięknych inwokacji w treści Litanii Narodu Polskiego możemy w intencjach Krucjaty ująć jeszcze te same modlitwy do Pana Boga jak w Krucjacie Różańcowej, a mianowicie:


  • Aby Krucjata Różańcowa objęła jak największą liczbę Polaków,

  • Aby cały Naród Polski dowiedział się o prawidłowo przeprowadzonej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Świebodzinie w dniu 31.10.2020 roku oraz uznał Pana Jezusa Chrystusa Królem Polski,

  • Aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi,

  • Aby do władzy w Polsce doszli ludzie uczciwi, patriotyczni i wierzący w Boga,

  • Aby zaprzestano w Polsce walki z Krzyżem Chrystusowym, Kościołem i mediami katolickimi, takimi jak Radio Maryja, TV Trwam,

  • Aby jak najwięcej Polaków podjęło modlitwy za dusze w Czyśćcu cierpiące, a zwłaszcza za te, o których już nikt nie pamięta i za które nikt się nie modli,

  • Aby jak najwięcej Polaków podjęło modlitwy o nawrócenie grzeszników w Narodzie Polskim. AMEN. 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOŁĄCZENIA DO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ

 
 

LICZBA OSÓB
MODLĄCYCH SIĘ W KRUCJACIE ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH


OSTATNIO DOŁĄCZYLI DO NAS


16

Zofia D. z Par. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku (28.07.2020)
Anna S. z Par. Ś
więtej Marii Magdaleny (16.03.2019)
Daria Ch. z Par. w Krośniewicach (13.06.2018)
Ewelina Sz. z Par. NMP Królowej Polski w Elblagu (26.11.2016)
Magdalena W. z Par. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach (06.10.2016)
Agnieszka S. z Par. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (23.12.2015)
Natalia L. z Par. Powsin - Warszawa (20.10.2015)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego