DUCHOWA ARMIA CHRYSTUSA - Duchowa Armia Chrystusa

Idź do spisu treści

Menu główne

DUCHOWA ARMIA CHRYSTUSA

DUCHOWA ARMIA


DUCHOWA ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

JEZU CHRYSTE KRÓLU POLSKI I MARYJO KRÓLOWO POLSKI BROŃCIE SWEJ WŁASNOŚCI I NIE POZWÓLCIE ZGINĄĆ NARODOWI POLSKIEMU

 
 

Drodzy rodacy zapraszam i zachęcam was do modlitwy w intencji:

1.  Aby cały Naród Polski dowiedział się o prawidłowo przeprowadzonej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Świebodzinie w dniu 31.10.2020 roku oraz uznał Pana Jezusa Chrystusa Królem Polski,
2. Za Papieża oraz za kardynałów, biskupów i kapłanów Świętego Kościoła Katolickiego w Polsce i na całym świecie, aby byli wierni Bogu i prowadzili swój lud w prawdzie,
3. Z Marią Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!
(intencja Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę)

Data rozpoczęcia: 23.04.2011 r.
Czas trwania: do momentu Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Każdy może się przyłączyć do wspólnej modlitwy. Modlimy się jedną dziesiątkę Różańca Św. codziennie a także raz w miesiącu przyjmujemy Komunię Św. w powyższych intencjach.   Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby modlić się więcej, do czego zachęcam lub podjąć dobrowolne umartwienie/post, albo ofiarować swoje cierpienie w tych intencjach.

Aby przynależeć do Duchowej Armii Jezusa Chrystusa Króla wystarczy wypełnić formularz poniżej. W razie problemów proszę pisać na adres:
kontakt@ChrystusKrolPolski.pl
Osoby które będą odmawiały Tejamnice I z danej części Różańca, odmawiają też modlitwy na rozpoczęcie: 1 x Wierzę w Boga..., 1 x Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Mar
io.

Ofiarujmy tą modlitwę przez Niepokalane Serce Maryi w łączności z nieskończoną Ofiarą Chrystusa
Bogu Ojcu w tych intencjach


RÓŻANIEC ŚWIĘTY (jak się modlić -  kliknij tutaj)

CZĘŚĆ  RADOSNA

TAJEMNICA I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
TAJEMNICA II Nawiedzenie Świętej Elżbiety
TAJEMNICA III Narodzenie Pana Jezusa
TAJEMNICA IV Ofiarowanie Pana Jezusa
TAJEMNICA V Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ  ŚWIATŁA

TAJEMNICA I  Chrzest Jezusa w Jordanie
TAJEMNICA II  Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
TAJEMNICA III  Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
TAJEMNICA IV  Przemienienie na Górze Tabor
TAJEMNICA V  Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ  BOLESNA

TAJEMNICA I  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
TAJEMNICA II  Biczowanie Pana Jezusa
TAJEMNICA III  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
TAJEMNICA IV  Dźwiganie krzyża
TAJEMNICA V  Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

CZĘŚĆ  CHWALEBNA

TAJEMNICA I  Zmartwychwstanie Pana Jezusa
TAJEMNICA II  Wniebowstąpienie Pana Jezusa
TAJEMNICA III  Zesłanie Ducha Świętego
TAJEMNICA IV  Wniebowzięcie Matki Bożej

TAJEMNICA V  Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi


 


Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!!!

Szczęść Boże wszystkim, którzy się przyłączyli do wspólnej modlitwy!

 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOŁĄCZENIA DO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ
 Dalączam do Duchowej Armii Jezusa Chrystusa Króla i będę rozważał/a się codziennie jedną Tajemnicę Różańca Św. według własnego wyboru oraz będę przyjmował/a raz w miesiącu Komunię Świętą w powyższych intencjach.

 
 
 


DUCHOWA ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI (91)


RÓŻANIEC ŚWIĘTY

OSTATNIO DOŁĄCZYLI

Beata z Par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach (11.12.2023)
Część Światła: TAJEMNICA V Ustanowienie Eucharystii
Zofia z Par. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku (11.04.2021)
Z każdej części Różańca św. I Tajemnica

CZĘŚĆ RADOSNA

TAJEMNICE

Liczba osób rozważających daną tjemnicę

TAJEMNICA I
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

18 osób

TAJEMNICA II
Nawiedzenie Świętej Elżbiety

6 osób

TAJEMNICA III
Narodzenie Pana Jezusa

6 osób

TAJEMNICA IV
Ofiarowanie Pana Jezusa

4 osoby

TAJEMNICA V
Znalezienie Pana Jezusa

6 osób

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

TAJEMNICE

Liczba osób rozważających daną tjemnicę

TAJEMNICA I  
Chrzest Jezusa w Jordanie

9 osób

TAJEMNICA II  
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

6 osób

TAJEMNICA III  
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

7 osób

TAJEMNICA IV  
Przemienienie na Górze Tabor

4 osoby

TAJEMNICA V  
Ustanowienie Eucharystii

12 osób

CZĘŚĆ BOLESNA

TAJEMNICE

Liczba osób rozważających daną tjemnicę

TAJEMNICA I  
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

16 osób

TAJEMNICA II  
Biczowanie Pana Jezusa

5 osób

TAJEMNICA III  
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

7 osób

TAJEMNICA IV  
Dźwiganie krzyża

4 osoby

TAJEMNICA V  
Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

5 osób

CZĘŚĆ CHWALEBNA

TAJEMNICE

Liczba osób rozważających daną tjemnicę

TAJEMNICA I  
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

9 osób

TAJEMNICA II  
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

9 osób

TAJEMNICA III  
Zesłanie Ducha Świętego

9 osób

TAJEMNICA IV  
Wniebowzięcie Matki Bożej

4 osoby

TAJEMNICA V  
Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi

7 osób

 


Adres e-mail do administratora: mocmodlitwy@wp.pl

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego